This project is read-only.
1
Vote

Problem z uruchomieniem

description

  1. Brakuje w truk projektu: ArchitectureParser
  2. Przy wykonywaniu w EntityManager.cs w lini 68 pojawia się komunikat: unable to open database file
Jak można uruchomić ten projekt?

comments